08/12/2014
Program 1 Telewizji Polskiej w dniu 5 grudnia br. otrzymał honorowe wyróżnienie „Certificate of Merit” przyznane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w uznaniu za stworzenie cyklu popularno-naukowego „Jak to działa?” (autorstwa Radka Brzózki). Wyróżnienie to stanowi wyraz międzynarodowego uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i technologicznego.

Rekomendacji TVP1 udzielił Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrodę specjalną na ręce …. (TVP1) wręczył przedstawiciel WIPO. Cykl „Jak to działa?” otrzymał już w 2012 r. specjalne wyróżnienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za wysoki poziom merytoryczny oraz popularyzację wiedzy technicznej, w tym wynalazczości. Wyróżnienie zarówno cyklu „Jak to działa?”, jak też autora programu, to niewątpliwie docenienie pracy Anteny i Redakcji TVP ABC i Projektów Edukacyjnych na rzecz propagowania nauk ścisłych i nowych technologii. 

„Jak to działa?” (25’) to cykl popularno-naukowy, którego autorem i zarazem prowadzącym jest Radek Brzózka. Program jest skierowany do ogółu widowni, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (12+). Głównym celem programu jest popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk i procesów przy pomocy naukowych narzędzi. Program rozwija zainteresowania w obszarze nowych technologii i przybliża nawet skomplikowane procesy poprzez przeprowadzanie prostych eksperymentów. Tematyka serii dotyczy nauk ścisłych oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu codziennym. Przykładowe tematy to: energia, silniki, cyfryzacja, zdalne sterowanie, zegar, GPS i nawigacja, nośniki pamięci, prąd, 3 zasady dynamiki Newtona, DNA, łazik marsjański etc.

Pokazujemy, jak potrzeba rozwiązania konkretnych problemów doprowadziła naukowców i wynalazców do skonstruowania wielu urządzeń, których używamy na co dzień. Zaangażowanie widzów w „strefie zagadek” zgromadziło wokół programu wierną grupę internautów i umożliwiło zawiązanie społeczności na Facebooku, której liczba stale wzrasta. 

Program jest realizowany w Redakcji TVP ABC i Projektów Edukacyjnych.
inne wszystkie
dzieje się nie przegap galeria najpopularniejsze
Projekt: minds up