32. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

13/12/2013
Dla głównych odbiorców naszego portalu, których całe życie upływa w wolnej, demokratycznej i niepodległej Polsce, wspominanie tamtych wydarzeń to trochę jak opowieść o żelaznym wilku. Mimo to, nawet bardzo młodzi ludzie powinni wiedzieć i pamiętać, co się wtedy w Polsce stało. 

Wprowadzenie o północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego przez tzw. Wojskową Radę Ocalenia Narodowego było szokiem dla ogromnej większości polskiego społeczeństwa. W wyniku Porozumień Sierpniowych ( sierpień 1980 r) między strajkującymi robotnikami a władzą komunistyczną został zalegalizowany Niezależny Samorządny Związkek Zawodowy „ Solidarność”. Celem rozpoczęcia przez ,,Solidarność" przemian była pełna demokratyzacja życia politycznego oraz naprawa gospodarki. Stan wojenny ogłoszony o północy przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego na kilka długich lat zatrzymał ten bardzo dynamicznie i pokojowo rozwijający się proces. Decyzja ta miała też katastrofalne skutki dla pogrążonej w kryzysie, niewydolnej gospodarki, w której brakowało dosłownie wszystkiego. 

Tamtego 13 grudnia o północy rozpoczęły się aresztowania tysięcy działaczy Solidarności, którzy bez wyroku sądu byli umieszczani w tzw. ośrodkach odosobnienia. Na ulice miast wyszło wojsko i uzbrojeni po zęby „zomowcy” ze specjalnych oddziałów milicji. Wyjechały też pojazdy opancerzone i czołgi, które w kilka dni później szturmem pacyfikowały strajkujące zakłady pracy. Wyłączono telefony, w wyniku czego nie można było nawet wezwać pogotowia. Wprowadzono godzinę policyjną, zawieszono wydawanie gazet, a dziennikarze w państwowej telewizji emitującej nieliczne programy propagandowe występowali w mundurach wojskowych… 

To tylko niektóre skutki wprowadzenia przed trzydziestu dwu laty stanu wojennego w Polsce. W wyniku tej decyzji śmierć poniosło kilkadziesiąt osób, a bliżej nieokreślona ich liczba zmarła z powodu niemożności otrzymania skutecznej pomocy medycznej. Jednak społeczeństwo polskie się nie poddało, jego pokojowy opór trwał i narastał. Powstawało coraz więcej wydawnictw niezależnych, drukowanych poza cenzurą na powielaczach. „Solidarność” działała w podziemiu mimo internowania Lecha Wałęsy i przymusowej emigracji wielu działaczy związkowych. 

W świetle ujawnionych z czasem dokumentów historycznych nie ulega wątpliwości, że decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce nie była uzasadniona realną groźbą sowieckiej interwencji wojskowej. 

Stan wojenny został zawieszony z końcem 1982 roku, a zniesiony 22 lipca roku następnego. Wspominamy go dla uczczenia ofiar i oddania hołdu jego ówczesnym autentycznym przywódcom.inne wszystkie
dzieje się nie przegap galeria najpopularniejsze
Projekt: minds up