24/01/2013
Żółw błotny to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Nie służy mu osuszanie terenów, melioracja oraz zatruwanie wód. W Polsce zachowały się pojedyncze jego kolonie. Na terenie Poleskiego Parku Narodowego prowadzona jest ochrona miejsc lęgowych żółwia błotnego. To daje szansę na zwiększenie liczebności tego gatunku.
dzieje się nie przegap galeria najpopularniejsze
Projekt: minds up